Information til vikarer

Find vigtig information som vikar her

I DK Vikarservice får du løn udbetalt hver 14. dag. Du kan se lønkalenderen for 2023 her.

In Dk Vikarservice you get paid every 14 days. You can see the salary calendar for 2023 here.

Når du arbejder som vikar, optjener du 12,5 % af din timeløn i feriepenge. Dine feriepenge omregnes til feriedage. Du optjener ferie fra 1. september til 31. august året efter. Den periode kaldes ferieåret. Ferien kan du holde i ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter. Du har dermed 16 måneder til at holde ferien. På Feriekonto.dk skal du søge om dine feriepenge, når du skal holde ferie og ikke får løn eller offentlige ydelser. 

Du kan læse mere her: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/optjening-af-ferie


Working as a temporary employee in Denmark you get 12,5 % of your hourly wage in holiday money. Your holiday money is converted into days you can take holiday. You earn holiday days from September 1st to August 31st the following year. 

That period is called the holiday year. You must take your holiday during the holiday period from September 1st to December 31st of the following year. You thus have 16 months to take your holiday. At Feriekonto.dk, you must apply for your holiday money when you want to have a holiday and do not receive salary or public benefits. 

Hver dag, du er syg, skal du melde dette pr. telefon både til kontaktpersonen i den virksomhed, hvor du er i et vikariat, og ved at ringe på 70 60 59 60 til DK Vikarservice som din arbejdsgiver.
Har du en dagvagt, skal du ringe til begge parter senest 1/2 time før vagten begynder.
Har du en aftenvagt, skal du ringe til begge parter senest kl. 13.00.
Har du en nattevagt, skal du ringe til begge parter senest kl. 15.30.

Each day you are ill you must report this by phone both to the contact person in the company where you are working in a temporary position, and by calling on
70 60 59 60 to DK Vikarservice as your employer.
On a day shift you must call both parties no later than 1/2 an hour before your shift begins.
On an evening shift you must call both parties no later than 13.00.
On a night shift you must call both parties no later than 15.30. begins each day you are ill.

Har du dage uden vikariat, og ønsker du at få en ydelse på de dage, så skal du sørge for at melde dig ledig.

Ønsker du at søge kontanthjælp, skal du melde dig ledig direkte i dit jobcenter. Er du medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig på Jobnet og kontakte din A-kasse for at sikre dig, du får dagpenge fra første dag, du er ledig.

If you have days without a temporary position and you want to receive unemployment benefits, make sure you register as unemployed.

If you want to apply for Kontanthjælp, you must register as unemployed directly in your jobcenter. If you are a member of an unemployment insurance fund, you must register as unemployed on Jobnet and contact your unemployment insurance fund to ensure that you receive unemployment benefits from the first day you are unemployed.

Dit skattekort – hovedkort eller bikort – trækkes automatisk, når du angiver dit CPR-nummer på din brugerprofil i DK Vikarservice. Du kan også se på brugerprofilen, hvilket skattekort, der er trukket på dig. 

Hvis du ikke har et skattekort, vil du ligeledes kunne se det. Ønsker du at bruge et andet skattekort end det, der står angivet, skal du give os besked om det.

Du kan få yderligere info om dit skattekort her: https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/Skat/Skattekort-og-frikortIf you are an international citizen, you must apply for a Danish CPR-number and tax card so we can pay out your salary. For further information on your tax card please click here: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234884

Kontakt os

Ring til os:
Mandag – fredag fra 6:00 – 17:00
Telefon: 70 60 59 60

Chat med os:
Mandag – torsdag fra 8:00 – 16:00
Fredag fra 8:00 – 15:30
SMS: 30 01 100
eller via vores DK Vikarservice App

DK Vikarservice app’en

 

Hos DK Vikarservice bruger vi vores egen app, hvor du kan registrere dine timer, se ledige vagter, dine lønsedler og tilgå anden vigtig information.

Denne løsning gør det hurtigt og nemt for dig som vikar, at tilgå alle de vigtige informationer som du har brug for som vikar.

 

Download DK Vikarservices app

Downloades i app store og play.