Hvad koster en medarbejder?

Hvad koster en medarbejder?

Tænker du nogensinde over, hvad en medarbejder egentlig koster ud over lønnen? Hvis man skal være lidt kæk, kunne man hævde, at lønnen er det mindste af det. Naturligvis kan det være svært at beregne den eksakte personaleomkostning for hver enkelt medarbejder, for det varierer afhængig af branche, placering og størrelse af din virksomhed.

Dernæst skal du tage stilling til, hvilke omkostninger, der skal tælles med som en personaleomkostning. Starter det ved allerede ved rekrutteringsudgiften, – eller er det en HR-omkostning? Indgår administrationsomkostninger som husleje og elforbrug også som en personaleomkostning? Og hvad med udgifter til afskedigelse og fratrædelse, når den tid kommer?

Når du har besluttet dig for, hvor grænserne skal gå, kan du begynde at gennemgå posterne én for én. De mest anvendte og åbenlyse parametre fremgår af nedenstående inspirationsliste.


Løn

Dette er den mest naturlige omkostning og inkluderer den grundlæggende kompensation, medarbejderen modtager for sit arbejde. Lønnen kan variere baseret på

 • Jobfunktion
 • Erfaring
 • Anciennitet
 • Geografisk placering


Arbejdsgiverbidrag

Ud over den faktiske løn skal arbejdsgiveren normalt betale sociale bidrag og skatter som en del af medarbejderens samlede omkostninger. Disse omkostninger kan omfatte bidrag til

 • Social sikring
 • Arbejdsløshedsforsikring
 • ATP

Forsikringer

Virksomheder kan være forpligtet til at tilbyde sundheds- og andre former for forsikringer til deres medarbejdere. Omkostningerne ved disse forsikringer kan variere afhængigt af dækningen og virksomhedens politikker. Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for enhver virksomhed i Danmark.

 

Ferie og feriepenge

Reglerne for ferie og feriepenge er reguleret af Ferieloven. Medarbejdere optjener feriedage, når de arbejder i Danmark. Feriepenge udgør 12½% af lønnen og indbetales til Feriekonto, som er en særlig fond for feriepenge.

Du har som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at dine medarbejdere kan afholde deres ferie, der normalt planlægges i fælles overensstemmelse mellem jer. Vær opmærksom på, at der er særlige regler for andre former for ”ferie” såsom barselsorlov, sygeorlov o.lign., der har deres egne regler og betingelser.

 

Pensionsordninger

De fleste medarbejdere forventer at blive tilbudt en pensionsordning, når de bliver ansat. Det skal du som arbejdsgiver tage højde for, og bidraget kan variere afhængig af aftaler indgået i de forskellige overenskomster, dine medarbejdere arbejder under.

De indbetalte midler placeres normalt i en pensionskasse eller en pensionsfond. Disse institutioner forvalter og investerer pengene med henblik på at maksimere værdien af den enkeltes pensionsopsparing over tid.

 

Uddannelse og træning

Hvad enten du har en service- eller en produktionsvirksomhed, ville dine medarbejdere fra tid til anden skulle videreuddannes og opgraderes på færdigheder og kompetencer. Det kan udgøre en større eller mindre omkostning for virksomheden og skal naturligvis indregnes i de udgifter, der er forbundet med at ansætte medarbejdere.

 

Plus det løse

Tænk også på:

 • Rejseudgifter
 • Bonus
 • Arbejdstøj
 • Udstyr
 • Fri bil
 • Fri telefon
 • Fri bolig

Hvis du vil reducere – eller helt undgå – mange af de omkostninger, der er ved at ansætte en medarbejder, kunne du måske overveje at hyre en vikar i stedet for. Det kan ofte nemmere lade sig gøre, end du måske lige forestiller dig.

Vikarbureauet vil som hovedregel overtage langt de fleste af de udgifter, der er forbundet med at have personale. Hos DK Vikarservice har vi mange års erfaring med at tilrettelægge ansættelser under mange forskellige forhold. Det kan komme dig til gode, hvis du kontakter os for en uforpligtende orientering.

Læs også: Find nye medarbejdere med hjælp fra et rekrutteringsbureau

FAQ

Nej, det er ikke nedfældet i loven, at du er forpligtet, men de fleste virksomheder tilbyder i dag deres medarbejdere en eller anden form for pensionsopsparing.

Der er ikke så meget at være i tvivl om, alle reglerne er reguleret af den til enhver tid gældende Ferielov.

Din bedste rådgiver i den sammenhæng vil være SKAT, som altid er opdateret på de lovmæssige regler.