Et godt CV - Hvad skal det indeholde?

Et godt CV – hvad skal det indeholde?

Det er et rigtig godt spørgsmål, som der ikke findes noget entydigt svar på. Det perfekte findes ikke, for et godt CV afhænger i høj grad af, hvem du er som person, din erfaring, kvalifikationer, jobtype, branche og mange andre ting.

Der er dog visse overordnede elementer, som et godt CV bør indeholde. Vigtigst er det, at et CV kan give din kommende arbejdsgiver et overblik og et godt førstehåndsindtryk af dig, og at det er nemt at finde rundt i. Husk, at den rekrutteringsansvarlige måske skal igennem flere hundrede ansøgninger, og så er det altafgørende, at dit CV stikker ud fra mængden.

 

Et godt CV starter med et resumé

Normalt kommer et resumé til sidst i et dokument. Men i et CV kan du med fordel starte med at opsummere dine færdigheder, erfaring og karrieremål. Det giver din kommende arbejdsgiver en hurtig oversigt over, hvad du kan tilbyde virksomheden.

Kontaktoplysninger

Du tænker nok, at det er logik for høns at skrive sine kontaktoplysninger i et CV. Men der er faktisk forbavsende mange, der glemmer at få dem med, og så kan du være helt sikker på at blive sorteret fra rimeligt hurtigt. Kan man ikke engang komme i kontakt med dig, er det svært at komme videre med din ansøgning.

Uddannelse

Her skriver du alle relevante oplysninger om din uddannelsesmæssige baggrund. Skolens eller lærestedets navn, type af uddannelse (bachelor, kandidat, mesterlære, lærling), og hvilket år du afsluttede uddannelsen. Hvis du undervejs har fået udmærkelser i form af legater, medaljer ved svendeprøven eller lutter høje karakterer, skal du endelig nævne dem også.

Under dette punkt hører også videreuddannelse og/eller kurser, som har udviklet din uddannelse.

Færdigheder

Det er vigtigt, at du inkluderer både dine tekniske og dine bløde færdigheder, der er relevante for den søgte stilling. De tekniske giver sig selv, – det kan være svejseteknik, finmekanik, kalkulationsprogrammer og den slags. De bløde færdigheder består af sprogkundskaber, softwareindsigt, ledelsesevner osv. Hvis du er flersproget eller har særlige sprogevner, der er relevante for jobbet, skal du nævne det her.

Tidligere erfaring

Lav en liste over dine tidligere jobs i omvendt kronologisk rækkefølge, dvs. start med det seneste job. Skriv arbejdsgiverens navn, din funktion i virksomheden (stillingsbetegnelse), ansættelses- og fratrædelsesdatoer og en kort beskrivelse af dine ansvarsområder. Hvis du har arbejdet på relevante projekter, kan du inkludere en kort beskrivelse af disse og den rolle, du spillede på projektet.

Hvis du ikke er i job på ansøgningstidspunktet, så giv en ærlig begrundelse for, at du på nuværende tidspunkt er ledig. Er der for mange uforklarlige huller i kronologien, kan en kommende arbejdsgiver måske selv begynde at tolke årsagerne til din ledighed, og det stemmer ikke altid overens med virkeligheden.

Frivilligt arbejde og foreningsliv

Har du været spejderleder? Avisbud? Frivillig træner i håndboldklubben? Eller måske besøgsven for Røde Kors? Det giver altid et ekstra plus, hvis du kan vise, at du også er proaktiv og engageret i samfundet uden for dit arbejdsliv. Det skal naturligvis kunne hænge sammen med en arbejdsdag, men det vil under alle omstændigheder være en fordel at nævne.

Referencer

Lad en kommende arbejdsgiver vide, at du er klar til at levere referencer, hvis det er nødvendigt. I stedet for at vedlægge en stor stak referencer, som alligevel ikke bliver læst, kan du i stedet skrive til sidst i CV’et: ”Referencer kan gives ved anmodning”.

 

Et godt CV – udseende og strukturering

Et godt CV skal være let at læse og med en overskuelig formatering. Brug overskrifter, punktopstillinger og en ensartet skrifttype og størrelse. Hold CV’et kort (normalt er 1-2 sider tilstrækkeligt), og tilpas det til det specifikke job, du søger. Hvis det er for tydeligt, at det er et standardiseret CV, som du blot har kopieret fra tidligere og skiftet virksomhedens navn, virker du ikke seriøs.

Læs også: Hvad skal en ansøgning indeholde?

FAQ

Et CV skal give din kommende arbejdsgiver et overblik og et godt førstehåndsindtryk af dig, og det skal være enkelt og overskueligt. Husk, at den rekrutteringsansvarlige måske skal igennem flere hundrede ansøgninger, og så er det altafgørende, at dit CV stikker ud fra mængden.

Hvis det er for tydeligt, at det er et standardiseret CV, som du blot har kopieret fra tidligere og skiftet virksomhedens navn, virker du ikke seriøs.

Hvis du ikke er i job på ansøgningstidspunktet, så giv en ærlig begrundelse for, at du på nuværende tidspunkt er ledig.