Hvad koster en medarbejder ud over lønnen?

Hvad koster en medarbejder ud over lønnen?

Omkostningerne ved at have en medarbejder består af mange flere elementer end blot lønnen, og de kan variere afhængigt af virksomhedens politikker og den lokale lovgivning. En tommelfingerregel lyder, at omkostninger til personale, ud over selve lønnen, svarer til 35-54 % af udgiften, som du skal medregne i de samlede personaleomkostninger.

Nedenfor har vi samlet en række almindelige omkostninger ud over lønnen, som en arbejdsgiver bør tage med i betragtning, når der skal ansættes nye medarbejdere.

Hvad koster en medarbejder ud over lønnen?

Arbejdsgiverafgifter

Under denne overskrift gemmer der sig eksempelvis:

• Arbejdsmarkedsbidrag
• ATP
• AM-bidrag
• Barselsdagpenge
• Arbejdsskadeforsikring

Herunder kommer også andre lovpligtige afgifter, som arbejdsgiveren skal betale til myndighederne.

Medarbejdergoder

Det er meget forskellig fra virksomhed til virksomhed, hvad der tilbydes af forskellige goder. Ofte fungerer de som ”lokkemad” i forhold til konkurrerende arbejdsgivere, og medarbejdergoder kan f.eks. bestå af:

• Sundhedsforsikring
• Pensionsordninger
• Ferieordninger
• Måltidsordninger
• Betalt sygefravær

Uddannelse/træning

Uanset hvor veluddannet og kompetent en ny medarbejder er, vil det næsten altid være nødvendigt at oplære ham eller hende i virksomhedens kultur og regelsæt. Dertil kommer naturligvis egentlig uddannelse og træning i alt det nye, der følger med jobbet.

I disse tider, hvor udviklingen på alle områder går stærkt, er videreuddannelse og opgradering af medarbejdere meget relevant. Prøv at lave en liste over omkostninger til både tid, lokationer til træning samt uddannelsesmaterialer og se, hvad det kan løbe op i.

 

Lokale-/udstyrsomkostninger

De færreste tænker på kontoret/lagerhallen/værkstedet som en personaleomkostning. Men det er jo arbejdsgiverens ansvar at sørge for lokaliteter, der passer til lige netop det job, medarbejderen bliver ansat til. Selv hvis medarbejderen arbejder hjemmefra eller selv skal sørge for en arbejdslokalitet, skal virksomheden kompensere herfor.

I begge tilfælde er det naturligvis også en personaleomkostning, hvis der anvendes IT-udstyr, værktøj, uniform, og disse ting skal desuden vedligeholdes og repareres fra tid til anden.

Fravær og ferie

Du skal også tage højde for omkostninger til dækning af medarbejderes fravær, herunder overarbejde, ferie og ansættelse af midlertidige medarbejdere.

Ferieloven foreskriver, at alle medarbejdere i Danmark optjener feriepenge, som udgør 12½% af lønnen og indbetales til en særlig fond kaldet Feriekonto. Det er faktisk din pligt som arbejdsgiver at tilvejebringe omstændigheder, der gør, , at dine medarbejdere kan afholde deres ferie.

Administration

Der stilles større og større lovmæssige krav til administration og håndtering af omkostninger omkring en medarbejder. Tænk blot på SKAT, overarbejde, fri telefon og bil, søgne-/helligdagsbetaling osv. Det vil være helt uoverskueligt for dig som arbejdsgiver at holde styr på alt det alene, det vil du skulle have hjælp til.

Personale til HR, lønstyring og personaleadministration finder du i alle virksomheder, hvis du ikke ligefrem har et lille énmandsfirma, så det vil være omkostninger, du helt klart skal tage i betragtning.

”Plus det løse”

Mange virksomheder sætter sociale sammenkomster meget højt på dagsordenen. Sommerfester, julefrokoster og fejring af jubilæer og runde mærkedage er meget populære personaleaktiviteter. Desuden kan du ofte overtrumfe en konkurrerende arbejdsplads med bonus, fri bil, telefon og/eller internet, og det skal naturligvis også indregnes i lønomkostningerne.

Efter at have gennemgået listen over de ”skjulte” medarbejderomkostninger tænker du måske, at det ville være rart at kunne slippe for al den administration. Løsningen for dig vil i så fald være at overveje at ansætte en vikar hos et anerkendt vikarbureau, så slipper du for selv at finde rundt i junglen af regler og love.

Kontakt DK Vikarservice og hør, hvad vi kan tilbyde dig – det er nemmere, end du tror.

FAQ

Du bør tjekke overenskomster og lovgivning i de enkelte tilfælde, da det kan være meget forskelligt.
 

Der er mange andre elementer ud over lokaler, der skal tages i betragtning til en hjemmearbejdsplads: Telefon, internet, IT-udstyr, feriepenge etc.

Bestemt – men det bliver på ingen måde billigere i forhold til omkostninger pr. medarbejder