Hvordan kan et vikarbureau blive en vigtig ressource for din virksomhed?

Hvordan kan et vikarbureau blive en vigtig ressource for din virksomhed?

Afhængig af din virksomheds situation og behov kan et vikarbureau blive en vigtig ressource for dig på flere måder. Faktisk kan optimal udnyttelse af et vikarbureau bidrage positivt til din virksomheds succes.
 
Skal du have det maksimale ud af et vikarbureau, skal du vælge en erfaren og pålidelig partner, der har god erfaring med at finde kvalificerede vikarer. Sørg for en grundig forventningsafstemning, så bureauet kan tilpasse deres ydelser så optimalt som muligt til dine ønsker.
 
Her er et udpluk af de mange fordele, der er ved at samarbejde med et vikarbureau:


Fleksibilitet kendetegner et vikarbureau

Med et vikarbureau i ryggen har du mulighed for at reagere hurtigt på udsving i arbejdsbyrde, sæson og uforudsete situationer. Når du har adgang til en stor database af kvalificeret arbejdskraft, kan du nemt hæve eller reducere arbejdsstyrken efter behov.
 
Det kræver kun en opringning til vikarbureauet, og du slipper for alle de praktiske foranstaltninger i forbindelse med en ansættelsesprocedure.
 

Hurtig rekruttering

Når der opstår akutte behov for arbejdskraft, kan vikarbureauer levere hurtige løsninger og minimere den tid og indsats, der er nødvendig for at ansætte midlertidigt personale. Vikarbureauet har gennemgået ansøgninger for dig, sammenlignet kandidater og udfærdiget de nødvendige ansættelsesdokumenter.
 
Desuden er vikarbureauer specialister i gældende regler og bestemmelser, så du altid er sikker på, at ansættelsen er i overensstemmelse med lovgivningen.


Besparelser på ressourcer

I virksomheder af en vis størrelse er det ikke unormalt, at der er en eller flere ansatte, der arbejder fuld tid med HR- og personaleprocesserne. Lønadministration kan være tungt arbejde, ligesom øvrige personalemæssige og administrative opgaver kan være meget tidskrævende. Alle disse ting er du sparet for, hvis du arbejder sammen med et vikarbureau, – det klarer de nemlig det hele.
 
Det er også vikarbureauet, der er ansvarlig for forsikringer, arbejdsmiljø og overholdelse af mindstelønnen. Du skal heller ikke selv holde styr på reglerne for f.eks. opsigelsesperioder, og du bærer ingen risiko for dårligt match mellem opgaver og vikar. Alt sammen er det med til at reducere din ansvarsbyrde som arbejdsgiver.


Afprøvning af potentielt nye medarbejdere

Ved at ansætte midlertidige medarbejdere gennem et vikarbureau får du mulighed for at afprøve deres kompetencer og tilpasning til kulturen i virksomheden. Det kan du f.eks. gøre gennem DK Vikarservices try-and-hire ordning, hvor du i en periode på op til tre måneder kan have en medarbejder på vikarvilkår inden en evt. fastansættelse.
 
Er vikaren ikke umiddelbart det rigtige match, har du mulighed for at få endnu en vikar ud på de samme try-and-hire vilkår.


Fokus på din forretning

Sidst, men ikke mindst, kan du koncentrere dig om din forretning og daglige drift, når du uddelegerer rekruttering og administration til et vikarbureau. Møder du ind en morgen, og en af dine faste medarbejdere er blevet langtidssygemeldt, kræver det kun en opringning til vikarbureauet at få midlertidig hjælp. Du er altid sikker på, at din virksomhed fungerer uden væsentlige afbrydelser, hvis du har en god relation til et vikarbureau.

FAQ

Er vikaren ikke umiddelbart det rigtige match, har du mulighed for at få en anden vikar ud på de samme vilkår.

Sørg for en grundig forventningsafstemning, så bureauet kan tilpasse deres ydelser så optimalt som muligt til dine ønsker.

Det er vikarbureauet, der er ansvarlig for forsikringer, arbejdsmiljø og overholdelse af mindstelønnen.