Er det dyrt at bruge et rekrutteringsbureau til at finde nye medarbejdere?

Er det dyrt at bruge et rekrutteringsbureau til at finde nye medarbejdere?

Prisen for at bruge et rekrutteringsbureau til at finde nye medarbejdere kan variere betydeligt afhængig af flere faktorer. Du skal gøre dig følgende overvejelser først: Er bureauet veletableret og har et godt omdømme? Hvilken type stilling ønsker du besat? Hvilke tjenester og ydelser vil du gerne have hjælp til?

Uanset om du selv gør al arbejdet eller hyrer et bureau til det, vil det altid være dyrt at rekruttere. De direkte omkostninger til udformning af jobopslaget, annoncering og personlighedstests er én ting, men der vil også efterfølgende være omkostninger til gennemlæsning af ansøgninger, udvælgelse af kandidater og jobsamtaler.

Overvejelser før aftalen med et rekrutteringsbureau

Din egen andel i rekrutteringen via et bureau er at have fokus på følgende fem vigtige punkter. Vi gennemgår dem ét ad gangen.

Rekrutteringsgebyr

Rekrutteringsbureauer opkræver normalt en procentdel af den nyansattes første årsløn som deres gebyr. Denne procentdel kan variere, men den ligger ofte mellem 15% og 30% af årsindtægten. Jo højere lønnen er, jo højere bliver gebyret.

Disse omkostninger skal du også afveje mod fordelene, herunder tid og ressourcer, som du sparer ved at outsource rekrutteringsprocessen. Mange virksomheder synes, det er mere effektivt at bruge et rekrutteringsbureau, især til de mere specialiserede stillinger.

Indhent tilbud fra forskellige bureauer, inden du beslutter dig. Det gør du sandsynligvis også altid, når du køber andre varer og ydelser.

Type af stilling

Nogle stillinger er sværere at besætte end andre, hvilket kan påvirke omkostningerne. Fagligt tunge eller specialiserede stillinger kan være dyrere at rekruttere til, da de kræver specifikke færdigheder og erfaring.

Ofte kan det være en fordel at sikre sig en vis prøvetid eller try-and-hire ordning. Spørg forskellige bureauer, hvad de kan tilbyde af den art, inden du laver en endelig aftale om hjælp til rekruttering.

Omfang af tjenester

Prisen kan også afhænge af, hvilke tjenester du har brug for. Nogle bureauer tilbyder komplette rekrutteringsløsninger, herunder annoncering, screening, interviews og baggrundskontrol, mens andre kan tilbyde mere grundlæggende tjenester.

Det er vigtigt at holde sig målet for øje, nemlig at rekrutteringsprocessen skal finde en ny medarbejder til en ledig stilling hos dig. Kandidaten skal opfylde nogle krav, som ikke er ens til alle jobtyper. Jo mere kompleks, jobbeskrivelsen er, jo mere tid skal der afsættes til rekruttering.

Uden at forklejne nogle fag overhovedet kan vi vist godt blive enige om, at der ikke kræves så mange ressourcer og tidsforbrug på at rekruttere en håndværker, som det vil være tilfældet med en ny administrerende direktør til en globalt opererende virksomhed.

 

Geografisk placering

Omkostningerne kan variere afhængig af, hvor du befinder dig. Store byer har ofte højere omkostninger til rekrutteringstjenester sammenlignet med mindre byer og landdistrikter.

Som med så mange andre ting gælder det også her, at når både løn- og omkostningsniveau generelt er højere i de store byer, er der også en højere procentsats for rekruttering.

 

Bureauets erfaring og omdømme

Velrenommerede bureauer med en dokumenteret succesrate opkræver højere gebyrer, men de kan også levere bedre resultater. Undersøgelser viser, at det kan blive endog meget dyrt for en virksomhed at rekruttere den forkerte medarbejder, helt op til 75-150% af en nyansat medarbejders årsløn.

 

Kombineret vikar- og rekrutteringsbureau

Hvis du vil være helt sikker på at blive betjent af eksperter med mange års erfaring på området, så er DK Vikarservice altid parat til at give dig et tilbud på rekruttering. Kan vi ikke selv levere på det fagområde, du efterspørger, har vi mange kontakter og kollegaer i branchen, som vi kan henvise til.

FAQ

Du vil som udgangspunkt selv skulle udforme jobbeskrivelsen til den medarbejder, du søger. Herefter kan du selv vælge, hvor meget og hvor lidt bureauet skal udføre af ydelser.

Prisen for at anvende et rekrutteringsbureau vil være en procentdel af kandidatens årsløn.

Som i flere andre tilfælde af køb og salg vil det være en god idé at indhente tilbud fra flere rekrutteringsbureauer og referencer fra tidligere kunder.