Hvad koster en rekruttering

Hvordan laver man et CV? Få overblikket her

Et CV bruges i jobsøgningssituationer til at give et hurtigt overblik over, hvem du er og hvad du har lavet. Kort sagt: en oversigt over dine kompetencer, uddannelser og din erhvervserfaring.

CV er en forkortelse for ”Curriculum Vitae”, som er latin og betyder livsforløb. Når du søger et nyt job, vil din kommende arbejdsgiver som regel starte med at kigge på dit CV. Derfor er det vigtigt, at dit CV er nemt og overskueligt at læse, så det giver et overblik over, hvem du er.

 

Hvordan laver man et godt CV?

Der findes ingen entydig anvisning på, hvordan et CV skal se ud rent visuelt. Der er så at sige ingen færdig skabelon, som du bare kan udfylde. Du kan ganske vist finde skabeloner rundt omkring på internettet, men de vil alle sammen skulle tilpasses netop dig og dine kompetencer.

Overordnet har vi fem enkle tips til dig, så dit CV bliver læst og forhåbentlig bringer dig nærmere drømmejobbet:

1. Fang læserens opmærksomhed

Det tager typisk 30 sekunder for den, der læser dit CV, at vurdere, om du er kvalificeret eller ej. Derfor skal dit CV være godt struktureret og have de informationer med, som læseren skal bruge. Hvis dit CV er for rodet og uoverskueligt, bliver det hurtigt lagt i bunken med ”ikke egnet”.

2. Hav fokus på dig og din baggrund

Man siger, at et CV skal pege bagud, mens en ansøgning skal pege fremad. Dit CV er en beskrivelse af de erfaringer og resultater, du har opnået indtil nu. Det er f.eks. ikke nok blot at skrive, hvor du har arbejdet, men også lidt om de opgaver, du udførte, hvad du fik ud af det, og hvilke resultater, du opnåede.

3. Tilpas dit CV til virksomheden

Det er vigtigt, at dit CV fokuserer på de kompetencer, du skal bruge i det job, du søger. Derfor skal du tilpasse dit CV til den konkrete virksomheds kultur, krav og jobbets karakter. Det er jo forskelligt fra job til job og fra virksomhed til virksomhed, hvilke krav der stilles.

4. Både professionelt og personligt

Dit Curriculum Vitae skal give et helhedsindtryk af dig. Derfor skal det indeholde både noget personligt og professionelt om din profil. Skriv derfor også noget om din familie, dine interesser, frivilligt arbejde og personlige højdepunkter.

5. Længde på dit CV

Du skal ikke skrive side op og side ned om dig selv og dine fortræffeligheder. Det er der ingen, der gider læse til ende. Hold længden på dit CV på en 2-3 sider, og hvis du har mange kompetencer og meget erfaring, du godt vil have med, så skriv, at du gerne vil uddybe ved en personlig samtale.

Kan jeg lave et godt CV, hvis jeg ingen erfaring har?

Det er et spørgsmål, mange nyuddannede og nyudlærte spørger sig selv. Selvfølgelig kan du lave et godt CV alligevel. Alle dine kompetencer tæller, så sæt fokus på, hvad du kan og er god til, frem for din erfaring med et job.

Husk, at du har erfaring fra andet end et arbejde. Du har helt sikkert en hel masse personlige styrker og kompetencer, som en kommende arbejdsgiver vil være interesseret i at bruge hos dig. Eksempler kunne være disse:

  • Du taler et fremmedsprog flydende, fordi du har boet i et andet land
  • Du er musiker i din fritid
  • Du har været spejder siden din barndom
  • Du er computernørd og et teknisk vidunder
  • Du er instruktør i den lokale gymnastikforening
  • Du er i skolebestyrelsen i dit barns skole
  • Du er frivillig besøgsven

Endelig er det vigtigt, at du får nogen til at hjælpe dig med at læse korrektur, så der er flere øjne på dit CV. Det er nemt at stirre sig blind på en bestemt formulering eller at skrive noget underforstået, som skal uddybes for andre.

FAQ

Du kan finde skabeloner rundt omkring på internettet, men de vil alle sammen skulle tilpasses netop dig og dine kompetencer.

Hold længden på dit CV på en 2-3 sider, og hvis du har mange kompetencer og meget erfaring, du godt vil have med, så skriv, at du gerne vil uddybe ved en personlig samtale.

Et CV skal give et overblik over dine kompetencer, uddannelser og din erhvervserfaring samt et indtryk af din personlighed.

Læs også: